Grozā политика

1. Atbildība

  1.1. Grozā.lv nodrošina platformu produktu, to cenu salīdzināšanai un apstrādāšanai.

  1.2. Grozā.lv neatbild par atspoguļoto preču cenu patiesumu, produktu attēliem, produktu pieejamību veikalos, produktu izejvielām un saturu, kā arī citas informācijas atbilstību).

  1.3. Par platformā ievietoto saturu atbild platformas lietotāji, kuriem ir tiesības veidot / grozīt publisko saturu (tajā skaitā cenas).

  1.4. Par pārkāpumiem, kas saistīti ar platformas darbības traucēšanu, Grozā.lv noteikumu pārkāpumiem, neatļautu darību veikšanu, cieņas un goda aizskaršanu un citiem Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumiem, lietotājam var tikt bloķēta piekļuve Grozā.lv platformai.

2. Konfidencialitātes (privātuma) politika

  2.1. Sīkdatnes (cookies) izmantošana nepieciešama Grozā.lv efektīvai lietošanai, nodrošinot pamatdarbības tādas kā papildus cenu ielādēšana, produktu novērtēšana, cenu un produktu filtrēšana, reģistrēšanās utt.

  2.2. Sīkdatnes nodrošina valodu atbalstu, ātrāku lapas darbību, iespēju atzīmēt favorītus un veikt citas tamlīdzīgas darbības.

  2.3. Atzīmētie lietotāja favorīti ir pieejami lietotājam un Grozā.lv saistīto jaunumu nosūtīšanai, ja lietotājs ir atzīmējis, ka vēlas šādu informāciju saņemt.

  2.4. Lietotāja sensitīvie dati (kā epasts, vārds, uzvārds u.c.) netiek izpausti trešajām personām.

  2.5. Lietotājam tiek sūtīta tikai tāda informācija par produktu un cenu jaunumiem, uz kuru lietotājs pats ir parakstījies.

  2.6. Lietotājs var jebkurā laikā atteikties no izvēlēto jaunumu saņemšanas, veicot attiecīgās izmaiņas savā profilā - atzīmēto favorītu sadaļā.

3. Produktu un cenu pievienošana

  3.1. Atļauts pievienot produktus latviešu valodā, angļu valodā un krievu valodā vai produkta oriģinālvalodā ar latīņu alfabēta burtiem. Produktam obligāti jānorāda vismaz latviešu un angļu valodas tulkojums.

  3.2. Pievienotajiem attēliem ir jābūt kvalitatīviem, pietiekoši lieliem, lai varētu atpazīt produktu, bez ūdenszīmēm un attēlam ir jāatbilst produktam.

  3.3. Pievienot portālā atļauts tikai pārtikas produktus, dzērienus un alkoholiskos dzērienus.

  3.4. Preču attēliem ir informatīva nozīme.

  3.5. Platformas lietotājam pirms produkta ievadīšanas sistēmā ir jāpārliecinās, ka konkrētais produkts jau nav ievadīts sistēmā.

  3.6. Aizliegts pievienot atkārtoti vienu un to pašu produktu.

  3.7. Produkta nosaukumā ir jānorāda pēc iespējas detalizētāka informācija par produktu, lai to varētu atšķirt no līdzīgiem produktiem, minot produkta ražotāju, tilpumu, svaru, stiprumu un citus vispārēji raksturojošus lielumus.

4. Vispārīgi

  4.1. Noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

  4.2. Visas cenas norādāmas euro valūtā.

  4.3. Visas neskaidrības tiek risinātas savstarpējās sarunās.